Köy ve Mahallenin idari işlerini yürütmekle görevli, seçimle iş başına gelen kimseye “muhtar” denir.Tarih boyunca çeşitli milletler tarafından yerleşim alanları kurulmuş, insanlar buralarda hayatlarına devam etmişlerdir.

Köy veya Mahalle halkı tarafından beş yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen muhtarlar için partiler aday gösteremez. Seçildikten sonra devlet memuru statüsüne tâbi olurlar. Muhtar seçilebilmek için; en az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak, yirmi beş yaşını bitirmiş olmak, okur-yazar olmak, köy ve mahalle işlerinin müteahhidi, yardımcısı veya ortağı olmamak vasıfları istenir.